Centrální limitní věta

Rozdělení populace

Rozdělení průměrů výběrů